Dişlilerin Sınıflandırılması

Dişlilerin Sınıflandırılması

Dişlilerin Sınıflandırılması: Dişliler, mil eksenlerinin göreceli konumlarına göre üç tipte sınıflandırılabilir. 1. Paralel miller için dişliler
2. Kesişen Şaftlar için Dişliler
3. Eğriltme Milleri için Dişliler
Dişliler, bir şafttan diğerine güç aktarmanın bir yolu olmaktan başka bir şey değildir; kayış ve dişi tahrik veya zincir ve dişli tahrik. Dişli tahriklerin kayış ve kasnak üzerinden avantajı, dişli tahriklerde kaymanın mümkün olmamasıdır. Bu nedenle aşınma azdır ve daha uzun süre dayanır. Mekanik dişlilerin diş sayısı değiştirilerek mekanik bir avantaj sağlayarak farklı hız oranları elde edilebilir.

Dişlilerin Sınıflandırılması

1. Paralel Şaftlar için Dişliler:
Dişlilerin Sınıflandırılması: Paralel şaftlar arasındaki hareket, iki silindirin yuvarlanmasıyla aynıdır. Bu kategorinin altındaki dişliler aşağıdaki gibidir:
1.1 Düz Dişliler:
Düz düz dişliler dişlilerin dişli eksenine paralel olarak en basit dişlileridir. İki dişin teması, dönme eksenine paralel bir çizgi boyunca tüm genişlikte gerçekleşir. Dişli döndükçe, temas hattı mile paralel ilerlemeye devam eder.
Helis Dişliler:
Helisel dişlide dişler, eksene paralel olarak dişli boyunca düz yerine sarmalın bir parçasıdır. Çiftleşme dişlileri aynı helis açısına sahip olacak, fakat uygun çiftleşme için zıt yönde olacaktır. Dişli döndükçe, temas diş boyunca volt helikoid içinde temas hattı boyunca kayar.

Dişlilerin Sınıflandırılması

Balıksırtı Gears:
Balıksırtı dişlileri ayrıca Çift Helisel Dişliler olarak da bilinir. Balıksırtı dişlileri, 45 dereceye kadar çıkabilen, ters sarmal açılı iki helis dişliden oluşur.
Raf ve Pinyon:
Bu dişlilerde mahmuz rafının, sonsuz dişlilerin yarıçapı yarıçapı, dingil eksenine paralel olarak sonsuzluğa yerleştirilmiş dönme dişlisi olduğu kabul edilebilir. Raf çevrilirken pinyon döner.
Kesişen Şaftlar İçin Dişliler:
İki kesişen mil arasındaki hareket, iki koninin yuvarlanmasına eşdeğerdir. Kesişen millerde kullanılan dişlilere konik dişliler denir. Bu kategorinin altındaki dişliler aşağıdaki gibidir:
2.1 Düz Konik Dişliler:
Düz konik dişliler düz dişlere sahip olup, şaft eksenlerinin kesişme noktasına radyaldir ve koninin üreteci içindeki uzunluk boyunca enine kesitte değişiklik gösterir. Düz Eğim Dişlileri, dişlerin eksene paralel yerine konik yönde yapıldığı düz dişlilerin değiştirilmiş hali olarak görülebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *